1. auspicier

  auspicier betecknade i det antika Rom dels tecken som ansågs sända av gudarna, dels observationer och tolkning av dem.
 2. augur

  augur, medlem av ett prästerligt kollegium i det antika Rom.
 3. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 4. auspicier

  auspi´cier subst., plur. ORDLED: auspici-er
  Svensk ordbok
 5. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).
 6. imperator

  imperator, i antikens Rom titel som en general med imperium kunde erhålla efter en betydelsefull seger genom acklamation från soldaterna.
 7. fågelskådning

  fågelskådning, tolkning av fåglars beteende i syfte att utröna gudarnas vilja eller förutsäga framtiden.
 8. etrusker

  etrusker var ett folk som under antiken levde i mellersta delen av det område som i dag är Italien.
 9. divination

  divination betyder spådomskonst.
 10. vigsel

  vigsel, den förrättning varigenom äktenskap ingås.