1. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 2. auto

  auto-, sammansättningsled: själv-, egen(-), av sig själv.
 3. autonom

  autonom, självständig, oberoende; i statsrätten: självstyrande (om en provins eller region inom en stat).
 4. autosom

  autosom, kromosom som inte är könskromosom.
 5. autonomi

  autonomi, självständighet, oberoende, ett viktigt begrepp i ett flertal vetenskaper.
 6. autosomal

  autosomal kallas nedärvning av gener belägna i autosomer, till skillnad från könsbunden nedärvning.
 7. automatisering

  automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.
 8. autofagi

  autofagi, cellulär process varvid cellens egna, utslitna beståndsdelar transporteras till lysosomerna för nedbrytning och återvinning.

 9. autotrofi

  autotrofi, en organisms förmåga att av helt oorganiskt material bilda alla för livet nödvändiga organiska ämnen.
 10. autoimmuna sjukdomar

  autoimmuna sjukdomar, sjukdomar som kan uppstå då kroppens immunsystem reagerar mot kroppsegna strukturer (autoimmun reaktion).