1. autoklav

  autoklav, slutet kärl där kemiska eller fysikaliska reaktioner utförs vid höga temperaturer och högt tryck.

 2. autoklav

  autokla´v subst. ~en ~er ORDLED: auto-klav-en
  Svensk ordbok
 3. sterilisering

  sterilisering, inom mikrobiologi, sjukvård m.fl. verksamheter metoder avsedda att åstadkomma fullständig frånvaro av mikroorganismer, däribland bakterier och deras eventuella sporer samt mikroskopiska svampar och virus.
 4. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 5. hydrometallurgi

  hydrometallurgi, teknik för koncentration och framställning av i huvudsak metaller genom upplösning och extraktion ur lösning.
 6. laminerat glas

  laminerat glas, typ av säkerhetsglas bestående av två eller flera glasskivor (i regel av floatglas) förenade med mellanliggande elastiska plastskikt.
 7. lättbetong

  lättbetong, äldre benämning gasbetong, byggnadsmaterial som tillverkas antingen av finmald sand med cement och kalk som bindemedel eller av finmald sandsten med cement och bränd kalk som bindemedel.
 8. tryckkokare

  tryckkokare, kastrull med tättslutande lock som kan motstå ett inre övertryck.
 9. beklädnad

  beklädnad, inom kemisk-teknisk industri den beläggning som anbringas inuti autoklaver, behållare och cisterner för att skydda det metalliska materialet mot t.ex. korrosion.
 10. regenerering

  regenerering, i gummiindustrin behandling av vulkat gummi så att det åter blir plastiskt och vulkbart.