1. autoklav

  autoklav, slutet kärl där kemiska eller fysikaliska reaktioner utförs vid höga temperaturer och högt tryck.

 2. vulkning

  vulkning, äldre benämning vulkanisering, process som omvandlar rågummi från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt material med hög draghållfasthet.
 3. sterilisering

  sterilisering, inom mikrobiologi, sjukvård m.fl. verksamheter metoder avsedda att åstadkomma fullständig frånvaro av mikroorganismer, däribland bakterier och deras eventuella sporer samt mikroskopiska svampar och virus.
 4. hydrometallurgi

  hydrometallurgi, teknik för koncentration och framställning av i huvudsak metaller genom upplösning och extraktion ur lösning.
 5. autoklav

  autokla´v subst. ~en ~er ORDLED: auto-klav-en
  Svensk ordbok
 6. laminerat glas

  laminerat glas, typ av säkerhetsglas bestående av två eller flera glasskivor (i regel av floatglas) förenade med mellanliggande elastiska plastskikt.
 7. lättbetong

  lättbetong, äldre benämning gasbetong, byggnadsmaterial som tillverkas antingen av finmald sand med cement och kalk som bindemedel eller av finmald sandsten med cement och bränd kalk som bindemedel.
 8. kompositer

  kompositer, kompositmaterial, klass av material som innehåller två eller flera komponenter och som har egenskaper som väsentligen skiljer sig från de ingående komponenternas egenskaper.
 9. beklädnad

  beklädnad, inom kemisk-teknisk industri den beläggning som anbringas inuti autoklaver, behållare och cisterner för att skydda det metalliska materialet mot t.ex. korrosion.
 10. tryckkokare

  tryckkokare, kastrull med tättslutande lock som kan motstå ett inre övertryck.