1. autokrat

  autokra´t subst. ~en ~er ORDLED: auto-krat-en
  Svensk ordbok
 2. autokrati

  autokrati, styrelseform där makten helt ligger i en enda härskares händer och utövas av denne ensam.
 3. Haile Sellassie I

  Haile Sellassie I, egentligen Hayle Silase ( Hayle Sillase), född 23 juli 1892, död 27 augusti 1975, kejsare av Etiopien 1930–74, son till kejsar Miniliks kusin, ras (prins) Mekonnin Welde Mikael.
 4. diktator

  dikta`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dikt-at-or-er
  Svensk ordbok