1. automat

  automat, apparat av mer eller mindre självverkande slag, vanligen med syfte att helt eller delvis ersätta mänskliga aktiviteter.
 2. automatkarbin

  automatkarbin, beteckning ak, helautomatiskt skjutvapen som kan bäras och hanteras av en person.
 3. automatisering

  automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.
 4. automatgevär

  automatgevär, beteckning ag, halvautomatiskt skjutvapen som bärs och hanteras av en person.
 5. automaticitet

  automaticitet, förmågan hos vissa celltyper att regelbundet utan stimuli generera impulser (aktionspotentialer).
 6. automat

  automa´t subst. ~en ~er ORDLED: auto-mat-en
  Svensk ordbok
 7. automatvapen

  automatvapen, helautomatiskt vapen, vapen i vilket elden avges i skurar.
 8. automatstål

  automatstål, kolstål med ca 0,3 % svavel och med mycket god skärbarhet.
 9. automation

  automation, i regel detsamma som industriell automatisering.
 10. automatisk stabilisator

  automatisk stabilisator, faktor som minskar de ekonomiska konjunktursvängningarnas storlek utan att det krävs direkta ingrepp av statsmakterna.