1. Florens

  Florens, italienska Firenze, huvudort i provinsen med samma namn och i regionen Toscana, mellersta Italien, 230 km nordväst om Rom.

 2. autostrada

  autostrada, det italienska ordet för motorväg.
 3. autostrada

  autostra`da subst. ~n autostrador ORDLED: auto-strad-an
  Svensk ordbok
 4. Helmut Käutner

  Käutner, Helmut, 1908–80, tysk filmregissör.
 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. stratum

  stratum [stra´- el. stra`-] subst., best. f. ~, plur. strata, neutr. ORDLED: strat-um
  Svensk ordbok
 7. motorväg

  mo`torväg subst. ~en ~ar ORDLED: mot-or--väg-en
  Svensk ordbok