1. AV

  AV, förkortning för Arbetsmiljöverket.
 2. AV

  AV, förkortning för audivisuell.
 3. AV

  AV-, förkortning använd i sammansättninga; se atrioventrikulär.
 4. Av

  Av, judisk månad, ungefär motsvarande augusti.
 5. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 6. av

  2av adv.
  Svensk ordbok
 7. AV-central

  AV-central, inrättning som köper in, tillverkar, lånar ut och lagerhåller AV-hjälpmedel (film- och filmvisningsapparater, bandspelare etc.).
 8. AV-block

  AV-block, rubbning av förmågan att fortleda elektriska impulser från hjärtats förmak till dess kammare; se atrioventrikulärt block.
 9. ånga av

  ånga av, inom kokkonsten: hälla av kokvätskan från ett kokt livsmedel, t.ex. potatis, för att sedan ställa kokkärlet på svag värme utan lock så att fuktigheten försvinner.
 10. blanka av

  blanka av, vispa ner en klick smör i en sås strax före serveringen.