1. avancerad flygning

  avancerad flygning, konstflygning, omfattar manövrer med flygplan vid vilka definitionsmässigt bankningsvinkeln (lutningsvinkeln) är minst 60° och pitchvinkeln (stigvinkeln) minst 30°, som t.ex. vid looping eller roll.
 2. avancerad

  avance´rad [-aŋs- el. -ans-] adj. avancerat ORDLED: avanc-er-ad
  Svensk ordbok
 3. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 4. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 7. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 8. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 9. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 10. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.