1. avans

  avans, vinst, förtjänst, behållning; ordet används främst för att beteckna vinsten på enstaka affärer eller aktiviteter.
 2. avans

  avans [-aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: avans-en
  Svensk ordbok
 3. Luleå

  Luleå, kommun och tätort i Norrbotten (Norrbottens län).

 4. avantgardist

  avantgardis´t [avaŋ- el. avant-] subst. ~en ~er ORDLED: avant-gard-ist-en
  Svensk ordbok
 5. avantloge

  avantloge [avan`tlåʃ långt å] subst. ~n ~r ORDLED: avant--log-en
  Svensk ordbok
 6. avantscen

  avan`tscen subst. ~en ~er ORDLED: avant--scen-en
  Svensk ordbok
 7. avantgardistisk

  avantgardis´tisk [avaŋ- el. avant-] adj. ~t ORDLED: avant-gard-ist-isk
  Svensk ordbok
 8. avantgardism

  avantgardis´m [avaŋ- el. avant-] subst. ~en ORDLED: avant-gard-ism-en
  Svensk ordbok