1. Avaris

  Avaris, fornegyptisk stad, se Tanis.
 2. avarer

  avarer, asiatiskt nomadfolk, möjligen besläktade med de nomader som från tidigt 400-tal till 552 kontrollerade Mongoliet.
 3. avaritia

  avaritia, girighet, en av de sju dödssynderna.
 4. avarönn

  avarönn, Sorbus teodori, art inom familjen rosväxter.
 5. Avaricum

  Avaricum, ort i centrala Gallien (nuvarande Bourges i Frankrike), huvudort för cubi, den ena av de galliska biturigernas båda stammar.
 6. avariska

  avariska, det största av dagestanspråken inom de nordöstkaukasiska språken.
 7. avart

  a`vart subst. ~en ~er ORDLED: av--art-en
  Svensk ordbok
 8. Karl den store

  Karl den store (latin Carolus Magnus, franska Charlemagne, italienska Carlomagno), Karl I, född 2 april (?) 742 eller 747, död 28 (?) januari 814, frankisk kung från 768, langobardisk kung från 774, romersk kejsare från 800; jämför släktartikel karolinger.
 9. karolinger

  karolinger, frankisk ätt från Austrasien, namngiven efter Karl Martell, före denne benämnd pippinider (efter Pippin av Landen) eller arnulfinger (efter Arnulf av Metz).
 10. Pannonien

  Pannonien, historisk region sydväst om Donau mellan Noricum och Illyricum, under antiken befolkad av illyrer och kelter.