1. avart

  a`vart subst. ~en ~er ORDLED: av--art-en
  Svensk ordbok
 2. Erasmus Montanus

  Erasmus Montanus, titelperson i en komedi av Ludvig Holberg (1731), i vilken diktaren driver med lärdomshögfärd, akademiskt pedanteri och inte minst avarterna inom disputationsväsendet.
 3. cocakolonisering

  cocakolonisering, lätt skämtsam benämning på införande eller spridning av den västerländska civilisationens avarter i utvecklingsländer.
 4. minim

  minim (hebr., ’arter’, ’avarter’), heretiker i förhållande till ortodox-rabbinsk judendom.
 5. Yrjö Kukkapuro

  Kukkapuro, Yrjö, född 1933, finländsk möbelformgivare, professor vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors 1976–80.
 6. social gospel

  social gospel (eng., ’socialt evangelium’, av social och gospel), reformrörelse inom protestantiska kyrkor i USA från senare delen av 1800-talet till första världskriget.
 7. Georg Kaiser

  Kaiser, Georg, 1878–1945, tysk dramatiker.
 8. Walt Whitman

  Whitman, Walter ( Walt), 1819–92, amerikansk författare.
 9. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 10. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.