1. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 2. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 3. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 4. Ernest Rutherford

  Rutherford, Ernest, från 1931 Baron Rutherford of Nelson (Lord Rutherford), född 30 augusti 1871, död 19 oktober 1937, nyzeeländsk-brittisk fysiker, under fyra decennier förgrundsgestalt inom den experimentella kartläggningen av radioaktiviteten och av atomernas och atomkärnornas struktur.
 5. avböja

  a`vböja verb avböjde avböjt, pres. avböjer ORDLED: av--böj-er SUBST.: avböjande, avböjning
  Svensk ordbok
 6. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 7. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 8. Boris Pasternak

  Pasternak, Boris, född 29 januari (10 februari enligt nya stilen) 1890, död 30 maj (nya stilen) 1960, rysk författare, son till Leonid Pasternak.
 9. donationsregistret

  donationsregistret, register som förs vid Socialstyrelsen och som upptar de personer som har anmält sig villiga att efter sin bortgång donera organ och vävnader för transplantation men även de personer som har anmält att de avböjer sådan donation.
 10. spridning

  spridning, inom fysiken process i vilken vågor, t.ex elektromagnetiska, eller materiella projektilpartiklar ändrar riktning och/eller inre energi vid kollision med målpartiklar.