1. avbeställningsrätt

  avbeställningsrätt, rätt att med eller utan ersättning frångå ett avtal om köp av varor eller tjänster.
 2. avbeställningsskydd

  a`vbeställningsskydd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-be-ställ-nings--skydd-et
  Svensk ordbok
 3. additionsmetod

  additionsmetod, metod enligt vilken man vid avbeställning av en vara eller tjänst får fram den ersättning som ska utgå genom att man först beräknar den förlust (kostnader m.m.) som avbeställningen förorsakat och sedan adderar utebliven vinst.
 4. subtraktionsmetod

  subtraktionsmetod, inom avtalsrätten metod som särskilt används för det fall att någon avbeställer en produkt eller en tjänst utan att ha rätt till avbeställning på i förväg fastställda villkor (gratis eller mot överenskommen avbeställningsersättning).
 5. avbeställa

  a`vbeställa verb avbeställde avbeställt, pres. avbeställer ORDLED: av--be-ställ-er SUBST.: avbeställande, avbeställning
  Svensk ordbok
 6. beställning

  beställ´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-ställ-ning-en
  Svensk ordbok