1. avbetalningsköp

  avbetalningsköp, se avbetalning.
 2. avbetalning

  avbetalning, egentligen avbetalningsköp, betalning av en vara vid flera tillfällen, vanligen betalar man först en handpenning i samband med att varan överlämnas till köparen och resten av pengarna genom delbetalningar.
 3. handelsbalken

  handelsbalken, HB, en del av lagboken som återger några av de viktigaste lagbestämmelserna inom handelsrätten.
 4. handelsrätt

  handelsrätt, det område av rättsordningen som behandlar regler av betydelse för den nationella och internationella handeln.
 5. betalningsfri

  beta`lningsfri adj. ~tt ORDLED: be-tal-nings--fri
  Svensk ordbok
 6. avbetalning

  a`vbetalning subst. ~en ~ar ORDLED: av--be-tal-ning-en
  Svensk ordbok