1. Harold Lloyd

  Lloyd, Harold, 1893–1971, amerikansk filmkomiker, regissör och producent.
 2. Svarta september

  Svarta september, palestinsk terrororganisation, bildad efter den jordanska arméns krossande av de palestinska gerillastyrkorna i Jordanien i september 1970.
 3. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 4. ELDO

  ELDO, European Launcher Development Organization, internationell organisation bildad 1964 på brittiskt-franskt initiativ för utveckling av en bärraket.
 5. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 6. korutin

  korutin, i datavetenskapliga sammanhang ett programelement som utgör en generalisering av subrutin/procedur inom programmeringsteknik.
 7. Titus Tatius

  Titus Tatius, i romersk legend en sabinsk kung som började krig mot Rom efter sabinskornas bortrövande.
 8. Einar Hansson

  Hansson, Einar, 1899–1927, skådespelare.
 9. Renato Serra

  Serra, Renato, 1884–1915, italiensk författare och litteraturkritiker.
 10. Vatikankoncilier

  Vatikankoncilier, benämning på två romersk-katolska koncilier som ägt rum i Vatikanen.