1. avdela

  a`vdela verb ~de ~t ORDLED: av--del-ar SUBST.: avdelande, avdelning
  Svensk ordbok
 2. gördellist

  gördellist, horisontell list eller listverk som avdelar en fasadyta mellan två våningar.
 3. larmstyrka

  larmstyrka, mindre del av ett militärt förband i fält avdelad för att snabbare än huvudstyrkan kunna ingripa vid en överraskande händelseutveckling.
 4. bitecken

  bitecken, tecken på ett mynt vilka förekommer i inskriften eller vid bilden utan att höra samman med dessa.
 5. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 6. fjärrskyddstrupp

  fjärrskyddstrupp, militär styrka avdelad för att på längre håll skydda huvudstyrkans verksamhet, t.ex. marsch eller befästningsarbeten.
 7. cimaise

  cimaise, översta profilen på det listverk, eller gesims, som avdelar en vägg vid ögonhöjd.
 8. Gemla

  Gemla, tätort i Växjö kommun, Småland (Kronobergs län), 11 km väster om Växjö; 1 462 invånare (2016).

 9. mammutpump

  mammutpump, pump där vätskan lyfts av gas. Den består av ett lodrätt rör, där vätskan avdelas med hjälp av gasbubblor.
 10. post

  post, vaktpost, soldat avdelad för bevakningsuppgift på anvisad plats (postställe), ibland med specialuppdrag, t.ex. luftbevakningspost, eldpost, kontroll av inpassering.