1. avdela

  a`vdela verb ~de ~t ORDLED: av--del-ar SUBST.: avdelande, avdelning
  Svensk ordbok
 2. gördellist

  gördellist, horisontell list eller listverk som avdelar en fasadyta mellan två våningar.
 3. larmstyrka

  larmstyrka, mindre del av ett militärt förband i fält avdelad för att snabbare än huvudstyrkan kunna ingripa vid en överraskande händelseutveckling.
 4. cimaise

  cimaise, översta profilen på det listverk, eller gesims, som avdelar en vägg vid ögonhöjd.
 5. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 6. fjärrskyddstrupp

  fjärrskyddstrupp, militär styrka avdelad för att på längre håll skydda huvudstyrkans verksamhet, t.ex. marsch eller befästningsarbeten.
 7. bitecken

  bitecken, tecken på ett mynt vilka förekommer i inskriften eller vid bilden utan att höra samman med dessa.
 8. brösthåla

  brösthåla, cavum thoracis, bröstkorgens hålrum.
 9. gesims

  gesims, markerat horisontellt listverk som upptill avslutar en byggnads fasad eller väggyta ( tak-, krans- eller huvudgesims) eller som avdelar fasaden horisontellt mellan våningarna ( gördelgesims) eller mellan sockel(våning) och de övriga våningarna ( fot- eller sockelgesims).
 10. mammutpump

  mammutpump, pump där vätskan lyfts av gas. Den består av ett lodrätt rör, där vätskan avdelas med hjälp av gasbubblor.