1. avdela

  a`vdela verb ~de ~t ORDLED: av--del-ar SUBST.: avdelande, avdelning
  Svensk ordbok
 2. gördellist

  gördellist, horisontell list eller listverk som avdelar en fasadyta mellan två våningar.
 3. larmstyrka

  larmstyrka, mindre del av ett militärt förband i fält avdelad för att snabbare än huvudstyrkan kunna ingripa vid en överraskande händelseutveckling.
 4. nomos

  nomos, egyptiska sepet, förvaltningsområde i forntidens Egypten.
 5. Quatre-Bras

  Quatre-Bras , by 32 km söder om Bryssel, Belgien, känd för ett stort slag 16 juni 1815.
 6. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 7. fjärrskyddstrupp

  fjärrskyddstrupp, militär styrka avdelad för att på längre håll skydda huvudstyrkans verksamhet, t.ex. marsch eller befästningsarbeten.
 8. cimaise

  cimaise, översta profilen på det listverk, eller gesims, som avdelar en vägg vid ögonhöjd.
 9. bitecken

  bitecken, tecken på ett mynt vilka förekommer i inskriften eller vid bilden utan att höra samman med dessa.
 10. mammutpump

  mammutpump, pump där vätskan lyfts av gas. Den består av ett lodrätt rör, där vätskan avdelas med hjälp av gasbubblor.