1. avdrag

  avdrag, kontrolltryck av sättning, layout eller reproarbete.
 2. avdrag

  avdrag, inom ekonomin, se skatteavdrag.
 3. avdramatisera

  a`vdramatisera verb ~de ~t ORDLED: av--dram-at-is-er-ar SUBST.: avdramatiserande, avdramatisering
  Svensk ordbok
 4. avdragsgill

  a`vdragsgill adj. ~t ORDLED: av-drags--gill
  Svensk ordbok
 5. avdrag

  a`vdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--drag-et
  Svensk ordbok
 6. allmänna avdrag

  allmänna avdrag, skatteavdrag, avdrag som vid inkomstbeskattningen får göras från den skattskyldiges sammanräknade förvärvsinkomst (av tjänst och näringsverksamhet) för att inkomsten ska ge ett bättre uttryck för den skattskyldiges skatteförmåga.
 7. ROT-avdrag

  ROT-avdrag, samlingsbenämning på stöd till åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter. Se ROT (förkortning för reparation, ombyggnad, tillbyggnad).
 8. RUT-avdrag

  RUT-avdrag, egentligen skattereduktion för hushållsarbete, skattereduktion för privatpersoner som anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster.

 9. C-avdrag

  C-avdrag [se`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: C--av-drag-et
  Svensk ordbok
 10. B-avdrag

  B-avdrag [be`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: B--av-drag-et
  Svensk ordbok