1. förvärvsavdrag

  förvärvsavdrag, numera avskaffat avdrag vid inkomstbeskattningen.
 2. épreuve d’essai

  épreuve d’essai, förkortning é.e. eller É.e., påskrift på det första avdraget av plåten, stenen eller stocken som grafiker utför för att kontrollera själva tryckalstret.
 3. après la lettre

  après la lettre, grafisk term som innebär att det grafiska avdraget gjorts efter det att tryckplåten försetts med text (titel, dedikation, förläggares adress etc.).
 4. crayongravyr

  crayongravyr, grafisk djuptrycksteknik, utvecklad i Frankrike ca 1740, där puns eller roulette används för att frilägga en på plåten lagd hårdgrund, varefter plåten etsas.
 5. allmänna avdrag

  allmänna avdrag, skatteavdrag, avdrag som vid inkomstbeskattningen får göras från den skattskyldiges sammanräknade förvärvsinkomst (av tjänst och näringsverksamhet) för att inkomsten ska ge ett bättre uttryck för den skattskyldiges skatteförmåga.
 6. grundavdrag

  grundavdrag, vid inkomstbeskattningen personligt avdrag som undantar ett minimibelopp av förvärvsinkomsten från beskattning.
 7. RUT-avdrag

  RUT-avdrag, egentligen skattereduktion för hushållsarbete, skattereduktion för privatpersoner som anlitar någon för att utföra hushållsnära tjänster.

 8. bostadssubventioner

  bostadssubventioner, offentligt ekonomiskt stöd till bostadsbyggande och bostadskonsumtion.

 9. schablon

  schablon [-o´n el. -å´n] subst. ~en ~er ORDLED: schabl-on-en
  Svensk ordbok