1. avel

  avel, att genom urval av goda föräldradjur förändra egenskaperna i en djurpopulation i önskad riktning, t.ex. mot högre mjölkproduktion; se husdjursavel.
 2. ave

  ave, var hälsad, hell; farväl.
 3. Avesta

  Avesta, zoroastrismens samling av heliga texter, främst liturgiska böcker som ännu i dag reciteras vid gudstjänsterna.
 4. Avesta

  Avesta, kommun och tätort (stad) i Dalarna (Dalarnas län).

 5. avenbok

  avenbok, annbok, vitbok, Carpinus betulus, art i familjen björkväxter.

 6. Ave

  Ave, pseudonym för författaren och folkloristen Eva Wigström.
 7. Ave Maria

  Ave Maria, ”Var hälsad, Maria”, en bön byggd på ängeln Gabriels hälsning till Maria enligt Lukasevangeliet 1:28 och på Elisabets lovprisning av henne enligt Lukasevangeliet 1:42 samt troligen på 1300-talet utvidgad med orden ”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.”
 8. Aves

  Aves, det vetenskapliga namnet på klassen fåglar.
 9. Aventinen

  Aventinen, mons Aventinus, en av Roms sju kullar, sägs ha bebyggts redan under kungatiden av tvångsförflyttade latinare.
 10. Averroës

  Averroës ( Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd), född ca 1126, död 1198, arabisk filosof, född i Córdoba i nuvarande Spanien och verksam där och i Marrakech i Nordafrika.