1. ave

  ave, var hälsad, hell; farväl.
 2. Ave Maria

  Ave Maria, ”Var hälsad, Maria”, en bön byggd på ängeln Gabriels hälsning till Maria enligt Lukasevangeliet 1:28 och på Elisabets lovprisning av henne enligt Lukasevangeliet 1:42 samt troligen på 1300-talet utvidgad med orden ”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.”
 3. Ave

  Ave, pseudonym för författaren och folkloristen Eva Wigström.
 4. Avebury

  Avebury är ett enormt byggnadsverk från stenåldern i södra England i Storbritannien.
 5. avel

  avel, att genom urval av goda föräldradjur förändra egenskaperna i en djurpopulation i önskad riktning, t.ex. mot högre mjölkproduktion; se husdjursavel.
 6. Avesta Tidning

  Avesta Tidning, opolitisk tredagarstidning, grundad 1882.

 7. ave

  a`ve subst. ~t ~n ORDLED: av-et
  Svensk ordbok
 8. avermektin

  avermektin, se ivermektin.
 9. Avenches

  Avenches, stad i kantonen Vaud i västra Schweiz; 2 500 invånare (2005).
 10. Avesta

  Avesta, zoroastrismens samling av heliga texter, främst liturgiska böcker som ännu i dag reciteras vid gudstjänsterna.