1. ave

  ave, var hälsad, hell; farväl.
 2. avenbok

  avenbok, annbok, vitbok, Carpinus betulus, art i familjen björkväxter.

 3. Avesta

  Avesta, zoroastrismens samling av heliga texter, främst liturgiska böcker som ännu i dag reciteras vid gudstjänsterna.
 4. Avesta

  Avesta, kommun och tätort (stad) i Dalarna (Dalarnas län).

 5. avel

  avel, att genom urval av goda föräldradjur förändra egenskaperna i en djurpopulation i önskad riktning, t.ex. mot högre mjölkproduktion; se husdjursavel.
 6. Ave

  Ave, pseudonym för författaren och folkloristen Eva Wigström.
 7. Averroës

  Averroës ( Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd), född ca 1126, död 1198, arabisk filosof, född i Córdoba i nuvarande Spanien och verksam där och i Marrakech i Nordafrika.
 8. avestiska

  avestiska, forniranskt språk på vilket den religiösa skriften Avesta är författad.
 9. avelsmetoder

  avelsmetoder, parningssystem inom husdjursaveln.
 10. Aventinen

  Aventinen, mons Aventinus, en av Roms sju kullar, sägs ha bebyggts redan under kungatiden av tvångsförflyttade latinare.