1. avel

  avel, att genom urval av goda föräldradjur förändra egenskaperna i en djurpopulation i önskad riktning, t.ex. mot högre mjölkproduktion; se husdjursavel.
 2. avel

  a´vel subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. avelshund

  avelshund, hund av hankön vilken har så goda egenskaper att den anses värd att få fortplanta sig i planlagd rasavel.
 4. avelsråd

  avelsråd, en grupp personer som lämnar hundägare råd och upplysningar om val av parningsdjur i syfte att få fram goda avkommor vad gäller mentalitet, utseende och jaktduglighet.
 5. avelsförening

  avelsförening, sammanslutning av uppfödare med syfte att främja ett djurslag eller en ras.
 6. avelsvärde

  avelsvärde, detsamma som avelsindex.
 7. avelsgård

  avelsgård, egendom med storskalig driftsform, ej bebodd av ägaren.
 8. avelsfisk

  avelsfisk, inom fiskerinäringen könsmogen fisk som används till förökning av beståndet.
 9. avelstik

  avelstik, hund av honkön vilken har så goda egenskaper att den anses värd att få valpar i planlagd rasavel.
 10. avelsmål

  avelsmål, inom husdjursaveln de mål man önskar uppnå genom förbättrade egenskaper hos djuren.