1. avers

  avers, framsida av mynt e.d., se advers.
 2. avers

  avers´ subst. ~en ~er ORDLED: a-vers-en
  Svensk ordbok
 3. aversionsterapi

  aversionsterapi, psykologisk behandling med syfte att eliminera ett icke önskvärt beteende, som personen själv önskar komma ifrån.
 4. Aversa

  Aversa, stad i regionen Kampanien, södra Italien.

 5. aversiv stimulering

  aversiv stimulering, negativ stimulering, stimulering som upplevs som obehaglig eller bestraffande.
 6. aversion

  aversion [-erʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: a-vers-ion-en
  Svensk ordbok
 7. aversionsterapi

  aversionsterapi [-erʃo`ns-] subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-vers-ions--terap-in
  Svensk ordbok
 8. advers

  advers, avers, åtsida, framsidan av mynt eller medalj.
 9. åtsida

  å`tsida subst. ~n åtsidor ORDLED: åt--sid-an
  Svensk ordbok
 10. revers

  revers´ subst. ~en ~er ORDLED: re-vers-en
  Svensk ordbok