1. avfart

  avfart och påfart kallas de korta vägsträckor som förenar två vägar i en korsning där vägarna går i skilda plan.
 2. avfart

  a`vfart subst. ~en ~er ORDLED: av--fart-en
  Svensk ordbok
 3. motorväg

  motorväg, väg med mittremsa och utan plankorsningar samt med särskilt anordnade på- och avfarter.
 4. påfart

  påfart är en kort vägsträcka, vanligtvis vid korsningar med motorvägar. Se avfart.
 5. planskild korsning

  planskild korsning, väg- eller gatukorsning i skilda plan.
 6. motortrafikled

  motortrafikled, väg utan plankorsningar samt med särskilt anordnade på- och avfarter.
 7. Evald Palmlund

  Palmlund, Evald, 1922–2008, litteraturkritiker, författare.
 8. Menaibron

  Menaibron, engelska Menai Bridge, hängbro (centralspannet 177 m, totala längden med på- och avfarter 521 m) för vägtrafik över Menaisundet i Storbritannien, mellan Wales fastland och ön Anglesey.
 9. påfart

  på`fart subst. ~en ~er ORDLED: på--fart-en
  Svensk ordbok