1. avgångsersättning

  avgångsersättning, AGE, ersättning som sedan 1970 kan utgå till tjänsteman som omfattas av trygghets- eller omställningsavtal och som förlorar sin anställning på grund av personalinskränkning.
 2. avgå

  a`vgå verb avgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: av--går SUBST.: avgående; avgång
  Svensk ordbok
 3. avgångsvederlag

  avgångsvederlag, ersättning till arbetstagare vid uppsägning, vanligtvis i samband med företagsnedläggning eller driftsinskränkning.
 4. avgångsbidrag

  avgångsbidrag, AGB, ersättning från AGB-försäkringen.
 5. naturlig avgång

  naturlig avgång, vedertagen samlingsbenämning på anställningar som upphör på grund av främst uppsägningar på egen begäran samt pensioneringar och dödsfall.
 6. avgångsbidrag

  a`vgångsbidrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-gångs--bi-drag-et
  Svensk ordbok
 7. avgångsklass

  a`vgångsklass subst. ~en ~er ORDLED: av-gångs--klass-en
  Svensk ordbok
 8. avgångsvederlag

  a`vgångsvederlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-gångs--veder-lag-et
  Svensk ordbok
 9. avgångsbetyg

  a`vgångsbetyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-gångs--be-tyg-et
  Svensk ordbok
 10. avgång

  a`vgång subst. ~en ~ar ORDLED: av--gång-en
  Svensk ordbok