1. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 2. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. aorta

  aorta, stora kroppspulsådern, blodkärl som transporterar blodet från hjärtat.
 5. rhenium

  rhenium, metalliskt, sällsynt grundämne i grupp 7 i periodiska systemet, kemiskt tecken Re.
 6. kubb

  kubb, sällskapsspel av kägelkaraktär med troligtvis gamla anor.
 7. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 8. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 9. trä

  trä, ved från träd, använd som tekniskt material och med i huvudsak ursprunglig biologisk struktur.
 10. Regeringskansliet

  Regeringskansliet, i dagligt tal ofta Kanslihuset, regeringens stabsorgan som biträder vid planering och samordning av regeringspolitiken samt bereder regeringsärendena.