1. avgörbarhet.

  avgörbarhet. En fråga sägs vara avgörbar när det finns en metod för att besvara den.
 2. avgöra

  a`vgöra verb avgjorde avgjort, pres. avgör ORDLED: av--gjor-de SUBST.: avgörande
  Svensk ordbok
 3. avgörande

  1a`vgörande adj., ingen böjning ORDLED: av--gör-ande
  Svensk ordbok
 4. avgörande

  2a`vgörande subst. ~t ~n ORDLED: av--gör-and-et
  Svensk ordbok
 5. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 10. Hjalmar Branting

  Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och tidningsman; jämför släktartikel Branting.