1. avgöra

  a`vgöra verb avgjorde avgjort, pres. avgör ORDLED: av--gjor-de SUBST.: avgörande
  Svensk ordbok
 2. avgörande

  1a`vgörande adj., ingen böjning ORDLED: av--gör-ande
  Svensk ordbok
 3. avgörande

  2a`vgörande subst. ~t ~n ORDLED: av--gör-and-et
  Svensk ordbok
 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. serumbehandling

  serumbehandling, behandling med serum från en annan människa eller från ett djur som motgift till en giftig substans som kommit in i kroppen, t.ex. vid ormbett.
 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.