1. avgörande

  1a`vgörande adj., ingen böjning ORDLED: av--gör-ande
  Svensk ordbok
 2. avgörande

  2a`vgörande subst. ~t ~n ORDLED: av--gör-and-et
  Svensk ordbok
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 5. serumbehandling

  serumbehandling, behandling med serum från en annan människa eller från ett djur som motgift till en giftig substans som kommit in i kroppen, t.ex. vid ormbett.
 6. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 7. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 8. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 9. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.
 10. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.