1. avgaser

  avgaser, ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer.
 2. avgas

  a`vgas subst. ~en ~er ORDLED: av--gas-en
  Svensk ordbok
 3. avgasrening

  avgasrening, minskning av hälso- och miljöskadliga utsläpp från motorer, förbrännings- och industrianläggningar m.m. genom tekniska och kemiska metoder.
 4. avgasbroms

  avgasbroms, typ av retarder för motorfordon som arbetar oberoende av fordonets ordinarie bromssystem.
 5. avgaspanna

  avgaspanna, ångpanna där värmen helt eller delvis erhålls genom utnyttjande av avgaser från ett annat aggregat där förbränning sker, t.ex. en förbränningsmotor eller en gasturbin.
 6. avgasning

  avgasning, minskning av gashalten hos stål.
 7. avgasladdare

  avgasladdare, turboladdare , aggregat som ingår som komponent i vissa förbränningsmotorer.
 8. avgasport

  avgasport, den kanal som leder avgaser från en motors förbränningsrum genom cylinderhuvudet.
 9. avgasrör

  a`vgasrör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av-gas--rör-et
  Svensk ordbok
 10. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.