1. avgaser

  avgaser, ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer.
 2. kväve

  kväve är en gas utan färg och lukt.

 3. reaktionskraft

  reaktionskraft, motkraftkraft som är motriktad en applicerad kraft.

 4. diffusion

  diffusion innebär att mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva.

 5. förbränningsmotor

  förbränningsmotor betyder egentligen ”motor med inre förbränning”.
 6. Santiago

  Santiago, Santiago de Chile, huvudstad i Chile; 4,9 miljoner invånare (2013).
 7. bilism

  bilism, bilens transportroll i samhället, särskilt när den betraktas i samband med förflyttningsmöjligheter, lokalisering, ekonomi, miljö, säkerhet m.m.
 8. ozon

  ozon är en speciell form av syre med tre atomer i varje molekyl.

 9. utsläpp

  utsläpp innebär att avfall, aska, föroreningar och gaser sprids till luften, vattnet och marken.
 10. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.