1. avgasrening

  avgasrening, minskning av hälso- och miljöskadliga utsläpp från motorer, förbrännings- och industrianläggningar m.m. genom tekniska och kemiska metoder.
 2. Stora Bält-förbindelsen

  Stora Bält-förbindelsen, danska Storebæltsforbindelsen, järnvägs- och motorvägsförbindelse mellan de danska öarna Själland och Fyn.
 3. hybridbil

  hybridbil är en bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor.
 4. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 5. maskering

  maskering är ett ord som i militära sammanhang betyder nästan samma sak som kamouflage.
 6. luftmast

  luftmast, anordning som används för luft­intag och avgasutsläpp till en ubåts dieselmotorer när ubåten befinner sig i undervattensläge.
 7. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 8. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 9. Beijing

  Beijing är huvudstad i Kina.

 10. luftmast

  luf`tmast subst. ~en ~er ORDLED: luft--mast-en
  Svensk ordbok