1. avge

  a`vge äv. a`vgiva verb avgav, avgett el. avgivit, avgiven avgivna, pres. avger äv. avgiver ORDLED: av--giv-it SUBST.: avgivande
  Svensk ordbok
 2. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. hypofys

  hypofys, det undre hjärnbihanget, ryggradsdjurens centrala endokrina organ.

 5. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 6. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 7. getingar

  getingar, Vespidae, familj i insektsordningen steklar.

 8. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 9. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar nästan 6 000 arter, varav 82 i Sverige.

 10. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.