1. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 2. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 3. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 4. klorofyll

  klorofyll, gröna föreningar som deltar i fotosyntesen hos växter och alger samt hos cyanobakterier och andra fotosyntetiserande bakterier.
 5. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt, rätt för kvinnor att avge röst, i de flesta fall också kvinnors valbarhet, till nationella representationer (riksdag, parlament etc.), en av kvinnorörelsens stora frågor.
 6. hypotalamus

  hypotalamus, kärna i mellanhjärnan hos människa och andra ryggradsdjur.
 7. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 8. hypofys

  hypofys, det undre hjärnbihanget, ryggradsdjurens centrala endokrina organ.

 9. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar nästan 6 000 arter, varav 82 i Sverige.

 10. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.