1. Kleopatra VII

  Kleopatra VII, född 69, död 30 augusti 30 f.Kr., egyptisk drottning, den sista härskaren av det ptolemeiska kungahuset.
 2. lunga

  lunga är det organ i kroppen vi andas med.

 3. lärarutbildning

  lärarutbildning för lärare inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bedrivs (2010) vid 25 universitet och högskolor.
 4. ytbarriärdetektor

  ytbarriärdetektor, den mest använda detektorn av laddade partiklar inom kärnfysiken.
 5. Jesuitorden

  Jesuitorden är en organisation inom den romersk-katolska kyrkan.
 6. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 7. syre

  syre, oxygen, gasformigt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna) i periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken O, som syrgas O2.
 8. kloster

  kloster, från omvärlden avskild religiös gemenskap av munkar eller nunnor som ägnar sig åt att söka Gud och/eller den egna fullkomligheten och lever efter en gemensam regel.
 9. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 10. avge

  a`vge äv. a`vgiva verb avgav, avgett el. avgivit, avgiven avgivna, pres. avger äv. avgiver ORDLED: av--giv-it SUBST.: avgivande
  Svensk ordbok