1. polysackarider

  polysackarider, makromolekylära kolhydrater som kan tänkas bildade genom att n molekyler av en eller flera monosackarider bundits till varandra under avgivande av ( n−1) vattenmolekyler.
 2. avgiva

  avgiva se avge
  Svensk ordbok
 3. transpiration

  transpiration, inom botanik avgivandet av vattenånga från en växt.
 4. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 5. effekt

  effekt, fysikalisk storhet som anger den energimängd som per tid överförs från ett avgivande till ett mottagande system.
 6. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.
 7. värmeeffekt

  värmeeffekt, den mängd värme som per tidsenhet överförs från ett avgivande till ett mottagande system.
 8. märkdata

  märkdata, data som anger prestanda och normala driftbetingelser för en elektrisk apparat.
 9. facklig vetorätt

  facklig vetorätt, metod för företagsdemokratiskt inflytande innebärande att arbetstagarorganisation har rätt att meddela förbud (veto) mot arbetsgivares tilltänkta beslut i företags- eller arbetsledningsfråga.
 10. utsöndring

  utsöndring, detsamma som exkretion, avgivande av exkret.