1. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 2. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 3. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 4. definition

  definition, i vid bemärkelse antingen en begreppsbestämning eller en avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse eller användning.
 5. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.
 6. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter ( Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.
 7. verkstadsindustri

  verkstadsindustri, i egentlig mening all industri som bearbetar och förädlar metaller till produkter av de mest skilda slag, allt från enklare masskonsumtionsvaror till hushållskapitalvaror och industriella investeringsvaror med högteknologiskt innehåll (bland annat kokkärl, kylskåp och industrirobotar).
 8. psykologiska perspektiv

  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet.
 9. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
 10. konst

  konst, kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.