1. avgud

  avgud, falsk gud i motsats till den sanne Guden (också i bildlig bemärkelse).
 2. avgud

  a`vgud subst. ~en ~ar ORDLED: av--gud-en
  Svensk ordbok
 3. avguda

  a`vguda verb ~de ~t ORDLED: av--gud-ar SUBST.: avgudande, avgudning; avguderi
  Svensk ordbok
 4. avguderi

  avguderi´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: av--gud-eri-et
  Svensk ordbok
 5. Rudolf Nurejev

  Nurejev, Rudolf, 1938–93, rysk dansör och koreograf (österrikisk medborgare 1982).
 6. idol

  idol, i Francis Bacons filosofi fördom eller illusion som leder tänkandet och vetenskapen på villovägar.
 7. François de Curel

  Curel, François de, 1854–1928, fransk författare.
 8. Manuel Díaz Rodríguez

  Díaz Rodríguez, Manuel, 1871–1927, venezuelansk författare.
 9. idol

  idol, i arkeologin djur- eller människofigurin med sannolikt rituell funktion.
 10. Anund

  Anund, kung i delar av Sverige ca 1070, omnämnd endast i Adam av Bremens ”Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum” (’Hamburgkyrkans ärkebiskopars bragder’).