1. avguda

  a`vguda verb ~de ~t ORDLED: av--gud-ar SUBST.: avgudande, avgudning; avguderi
  Svensk ordbok
 2. avgud

  avgud, falsk gud i motsats till den sanne Guden (också i bildlig bemärkelse).
 3. avgud

  a`vgud subst. ~en ~ar ORDLED: av--gud-en
  Svensk ordbok
 4. idol

  idol, i Francis Bacons filosofi fördom eller illusion som leder tänkandet och vetenskapen på villovägar.
 5. Rudolf Nurejev

  Nurejev, Rudolf, 1938–93, rysk dansör och koreograf (österrikisk medborgare 1982).
 6. idol

  idol, i arkeologin djur- eller människofigurin med sannolikt rituell funktion.
 7. François de Curel

  Curel, François de, 1854–1928, fransk författare.
 8. Manuel Díaz Rodríguez

  Díaz Rodríguez, Manuel, 1871–1927, venezuelansk författare.
 9. Anund

  Anund, kung i delar av Sverige ca 1070, omnämnd endast i Adam av Bremens ”Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum” (’Hamburgkyrkans ärkebiskopars bragder’).
 10. korban

  korban, qorban, gåva till templet i Jerusalem.