1. avgud

  avgud, falsk gud i motsats till den sanne Guden (också i bildlig bemärkelse).
 2. idol

  idol, i Francis Bacons filosofi fördom eller illusion som leder tänkandet och vetenskapen på villovägar.
 3. avguda

  a`vguda verb ~de ~t ORDLED: av--gud-ar SUBST.: avgudande, avgudning; avguderi
  Svensk ordbok
 4. avgud

  a`vgud subst. ~en ~ar ORDLED: av--gud-en
  Svensk ordbok
 5. Anund

  Anund, kung i delar av Sverige ca 1070, omnämnd endast i Adam av Bremens ”Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum” (’Hamburgkyrkans ärkebiskopars bragder’).
 6. korban

  korban, qorban, gåva till templet i Jerusalem.
 7. Rudolf Nurejev

  Nurejev, Rudolf, 1938–93, rysk dansör och koreograf (österrikisk medborgare 1982).
 8. Manuel Díaz Rodríguez

  Díaz Rodríguez, Manuel, 1871–1927, venezuelansk författare.
 9. François de Curel

  Curel, François de, 1854–1928, fransk författare.
 10. idol

  idol, i arkeologin djur- eller människofigurin med sannolikt rituell funktion.