1. avhandling

  avhandling, vanligen ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat.
 2. akademisk avhandling

  akademisk avhandling, skriftligt lärdomsprov för avläggande av vissa akademiska examina.
 3. avhandling

  a`vhandling subst. ~en ~ar ORDLED: av--handl-ing-en
  Svensk ordbok
 4. respondent

  respondent, den som vid disputation försvarar sin akademiska avhandling.
 5. exkurs

  exkurs, till en vetenskaplig avhandling e.d. fogad specialundersökning som behandlar en detalj i avhandlingen så utförligt att den inne i huvudframställningen skulle spränga ramen.
 6. Herman Flodkvist

  Flodkvist, Herman, 1875–1968, jordbrukshydrolog, professor i agronomisk hydroteknik vid Lantbrukshögskolan 1930–47 och rektor där 1940–43.
 7. Bu-ston

  Bu-ston , 1290–1364, tibetansk munk, ansvarig för slutredaktionen av den tibetanska buddhistiska kanon, som består av buddhaord (i Kanjur, 1 055 texter i 108 volymer) och av kommentarer och avhandlingar (i Tanjur, 3 962 texter i 225 volymer).
 8. Opuscula Medica

  Opuscula Medica, medicinsk kvar­tals­tidskrift utgiven av föreningen Opuscula Medica i Stockholm, grundad 1956 som ett lokalt meddelande till Södersjukhusets läkarkår.
 9. polygraf

  polygraf, en samling uppsatser eller avhandlingar i skilda ämnen.
 10. Robert Lamm

  Lamm, Robert, 1905–89, lantbruksforskare, statshortonom vid Statens trädgårdsförsök, Alnarp, 1938–63, professor i köksväxtodling vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, 1963–71; jämför släktartikel Lamm.