1. avhandling

  avhandling, vanligen ett vetenskapligt arbete, oftast i bokform, som beskriver ett forskningsområde och resultat.
 2. akademisk avhandling

  akademisk avhandling, skriftligt lärdomsprov för avläggande av vissa akademiska examina.
 3. avhandling

  a`vhandling subst. ~en ~ar ORDLED: av--handl-ing-en
  Svensk ordbok
 4. exkurs

  exkurs, till en vetenskaplig avhandling e.d. fogad specialundersökning som behandlar en detalj i avhandlingen så utförligt att den inne i huvudframställningen skulle spränga ramen.
 5. respondent

  respondent, den som vid disputation försvarar sin akademiska avhandling.
 6. extra opponent

  extra opponent, benämning på person bland åhörarna ( ex auditorio) som vid en doktorsdisputation anför synpunkter på avhandlingen sedan fakultetsopponenten slutfört sin opposition.
 7. opponera

  opponera är att granska och kritisera.
 8. förbindelsedikten

  förbindelsedikten, rimkrönika som behandlar Sveriges historia 1319–89 och därigenom förbinder Erikskrönikan och Karlskrönikan.
 9. Göran Axel-Nilsson

  Axel-Nilsson, Göran, 1907–99, museiman, son till museimannen Axel Nilsson.
 10. Göran Lindblad

  Lindblad, Göran, 1894–1930, litteraturforskare och förlagsman.