1. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 2. AV-hjälpmedel

  AV-hjälpmedel, audi( o) visuellt hjälpmedel, undervisningshjälpmedel med vilket information presenteras auditivt och/eller visuellt för eleven, t.ex. skrivtavla, blädderblock, stordiaapparat (arbetsprojektor), bandspelare, inlärningsstudio, filmprojektor, TV-apparat (videoapparat), dator.
 3. avhjälpa

  a`vhjälpa verb avhjälpte avhjälpt, pres. avhjälper ORDLED: av--hjälp-er SUBST.: avhjälpande
  Svensk ordbok
 4. AV-hjälpmedel

  AV-hjälpmedel [a`ve- långt e] subst. AV-hjälpmedlet, plur. ~, best. plur. AV-hjälpmedlen ORDLED: AV--hjälp-medl-et
  Svensk ordbok
 5. avvisande av gods

  avvisande av gods, köprättslig term för den rättighet som tillkommer en köpare vid fel i varan.
 6. nätbrum

  nätbrum, störning i radioapparat eller förstärkare för ljudsignaler, yttrande sig i ett brummande ljud i högtalaren.
 7. flygande inspektion

  flygande inspektion, stickprovskontroll av skicket hos fordon som påträffas på väg eller som nyligen använts i trafik.
 8. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.
 9. Kungafonden Med folket för fosterlandet

  Kungafonden Med folket för fosterlandet, stiftelse med uppgift att genom bidrag minska eller avhjälpa ekonomiska verkningar av skada eller sjukdom som uppkommit vid tjänstgöring eller i samband med annan verksamhet inom totalförsvaret.
 10. skulderdystoci

  skulderdystoci, förlossningskomplikation som innebär att fostrets axlar sitter fast när huvudet är framfött.