1. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 2. avhjälpa

  a`vhjälpa verb avhjälpte avhjälpt, pres. avhjälper ORDLED: av--hjälp-er SUBST.: avhjälpande
  Svensk ordbok
 3. Schering AG

  Schering AG, Berlin, tysk läkemedelskoncern.
 4. avvisande av gods

  avvisande av gods, köprättslig term för den rättighet som tillkommer en köpare vid fel i varan.
 5. nätbrum

  nätbrum, störning i radioapparat eller förstärkare för ljudsignaler, yttrande sig i ett brummande ljud i högtalaren.
 6. flygande inspektion

  flygande inspektion, stickprovskontroll av skicket hos fordon som påträffas på väg eller som nyligen använts i trafik.
 7. kromatisk aberration

  kromatisk aberration, avbildningsfel i linser.
 8. Kungafonden Med folket för fosterlandet

  Kungafonden Med folket för fosterlandet, stiftelse med uppgift att genom bidrag minska eller avhjälpa ekonomiska verkningar av skada eller sjukdom som uppkommit vid tjänstgöring eller i samband med annan verksamhet inom totalförsvaret.
 9. skulderdystoci

  skulderdystoci, förlossningskomplikation som innebär att fostrets axlar sitter fast när huvudet är framfött.
 10. starthjälp

  starthjälp, form av flyttningsbidrag vars syfte är att stimulera arbetskraftens geografiska rörlighet.