1. apokope

  apokope, bortfall av språkljud i slutet av ord, något som är vanligt i språkhistorien.
 2. cesur

  cesur, i musikanalys en från metriken lånad term som avser vilopunkten i gränsen mellan två motiv, fraser, perioder etc.
 3. cesur

  cesur, inom metriken: taktvila eller prosodisk paus, som delar en versrad i två avsnitt.
 4. avskrot

  a`vskrot subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~ar ORDLED: av--skrot-et
  Svensk ordbok
 5. mejsel

  mej`sel subst. ~n mejslar ORDLED: mejsl-ar
  Svensk ordbok
 6. giljotin

  giljoti´n [g-] subst. ~en ~er ORDLED: giljot-in-en
  Svensk ordbok
 7. stympa

  stym`pa verb ~de ~t ORDLED: stymp-ar SUBST.: stympande, stympning
  Svensk ordbok