1. Avia

  Avia, Aviam, Abia(m), kung i Juda rike ca 910–ca 908 f.Kr.
 2. avi

  avi, avis, skriftligt meddelande från bank, post eller fraktföretag om t.ex. försändelse som finns att avhämta.
 3. avi

  avi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: av-in
  Svensk ordbok
 4. Michael Avi-Yonah

  Avi-Yonah, Michael, 1904–75, israelisk forskare, professor i klassisk arkeologi och konsthistoria vid Hebrew University, Jerusalem, 1953–75.
 5. avis

  avis, meddelande, se avi.
 6. Abia

  Abia, kung i Juda rike, se Avia.
 7. Betlehem

  Betlehem, arabiska Bayt Laḥm, hebreiska Bet Leḥem, stad på Västbanken, 10 km söder om Jerusalem; 43 100 invånare (2010).
 8. biblisk arkeologi

  biblisk arkeologi, Palestinas arkeologi, vetenskap som är knuten till utforskningen av Israels, Jordaniens och södra Syriens historia.
 9. Skyways

  Skyways, egentligen Skyways Holding AB, Stockholm, 1992–2009 flygbolag och 2009–12 flygresearrangör, etablerat genom samgående mellan de regionala flygföretagen Salair och Avia.
 10. Israel

  Israel har i Gamla Testamentet fyra olika betydelser: