1. Nordic ATS Academy

    Nordic ATS Academy, tidigare Flygtrafikledningsskolan, skola för utbildning av civil och militär flygtrafikledningspersonal vid Malmö Airport, Sturup.
  2. erkänna

    erkänna [e`r- el. ä`r-] verb erkände erkänt, pres. erkänner ORDLED: er-känn-er SUBST.: erkännande
    Svensk ordbok