1. avis

  avis, meddelande, se avi.
 2. avistamarknad

  avistamarknad, detsamma som spotmarknad.
 3. a vista

  a vista, vid uppvisandet, ord som används om t.ex. en fordran som ska betalas omedelbart.
 4. rara avis

  rara avis, något sällan förekommande.
 5. aviso

  aviso, avisofartyg, lättbestyckat snabbt örlogsfartyg för spanings- och rapporttjänst.
 6. avisoväxel

  avisoväxel, eftersiktsväxel, växel som förfaller till betalning viss tid efter det att växeln har uppvisats för den som ska betala.
 7. Avishag

  Avishag ( Abisag), enligt Första Kungaboken 1 en vacker flicka från Sunem i Israel.
 8. avistaväxel

  avistaväxel, siktväxel, växel som ska betalas vid uppvisandet.
 9. avistaräkning

  avistaräkning, bankkonto med medel som kan disponeras omedelbart, utan föregående uppsägning, t.ex. banklönekonto.
 10. avistakurs

  avistakurs, den kurs som används vid t.ex. köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans.