1. avkall

  a`vkall subst., ingen böjning ORDLED: av--kall
  Svensk ordbok
 2. storbild

  storbild, TV-bild som presenteras på stor skärm.
 3. Christen Købke

  Købke, Christen, 1810–48, dansk konstnär, utbildad vid Kunstakademiet i Köpenhamn för bl.a. C.W. Eckersberg.
 4. Konstantin Grcic

  Grcic, Konstantin, född 1965, tysk industri- och möbeldesigner, utbildad vid Royal College of Arts i London 1988–90.
 5. Albert Luthuli

  Luthuli, Albert, 1898–1967, sydafrikansk politiker, ANC:s ledare 1952–60.
 6. danism

  danism, tidigare också danicism, ord eller uttryck inlånat från eller bildat under påverkan av danskan.
 7. Thomas Madsen-Mygdal

  Madsen-Mygdal, Thomas, 1876–1943, dansk politiker (Venstre), godsägare, jordbruksminister i Neergaards regering 1920–24, statsminister 1926–29.
 8. Joshua Reynolds

  Reynolds, Sir Joshua, 1723–92, brittisk konstnär och konstteoretiker, en av grundarna av Royal Academy 1768 och dess förste president.
 9. Svante Foerster

  Foerster, Svante, 1931–80, författare, kulturjournalist.
 10. Svenska Akademiens grammatik

  Svenska Akademiens grammatik, SAG, grammatikprojekt initierat av Svenska Akademien 1986 och utgivet i fyra band 1999 med Ulf Teleman (huvudred.), Staffan Hellberg och Erik Andersson (under de första åren) som författare.